Wzorem ubiegłego roku kapelan, o. Robert Żukowski, zorganizował dla osadzonych rozgrywki turniejowe w piłce nożnej.

Służba Więzienna realizuje PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. POWER wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, by uruchomić pozytywne zmiany w przestrzeni społecznej, gospodarczo-ekonomicznej, w relacjach społecznych i innych.

Od 07.09.2020r kpt. Justyna Wojciechowicz pełni służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu.

Od 07.09.2020r Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu, ppłk Wioleta Balińska będzie zajmować bliźniacze stanowisko w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu, ramach akcji "GaszynChallenge", wspólnie ze wszystkimi uczestnikami zbiórki osiągnęli zdawało by się niemożliwy cel - 9 milionów złotych.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej