24 lipca osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu uczestniczyli w zajęciach kulturtalno-oświatowych poza terenem jednostki.

W sobotnie popołudnie, 20 lipca, na terenie Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu, odbył się koncert finalizujący tegoroczną edycję projektu ZWIERCIADŁO.

W jakich przypadkach oraz w jakim zakresie funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe uprawnienia mogą używać wobec osoby środków przymusu bezpośredniego, jakie to mogą być środki przymusu i czy mogą być używane wobec każdej osoby? Takie zagadnienia poruszane były podczas szkolenia , które odbyło się 16 lipca 2019 r na terenie Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu

26 czerwca w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu odbył się wykład inaugurujący program resocjalizacyjny realizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

15 czerwca , na wrocławskim Stadionie Olimpijskim linię startu przekroczyli uczestnicy siódmej edycji PKO Nocny Wrocław Półmaraton.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej