Funkcjonariusz Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich mł. chor. Piotr Mientus został indywidualnym i drużynowym Mistrzem Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

9 października br. odbył się jubileuszowy 25. Bieg Przełajowy o „Nóż Komandosa” im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, a zarazem Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossie.

Komunikat

30.09.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064,464), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53, 472) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491,...

29 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec podpisał nowe umowy dotyczące zatrudnienia skazanych z firmami: Usługi Leśne Marek Wizimirski oraz Zakład Usług Leśnych „Pollas”.

Bieg Tropem Wilczym

20.09.2021

W dniu 19.09.2021 roku w Gliwicach odbyła się IX edycja największego biegu pamięci w Polsce – „Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W minioną sobotę odbył się festyn rodzinny w Rększowicach z okazji zakończenia lata. Na zaproszenie Sołtysa Mateusza Haczyk w wydarzeniu uczestniczyła również Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej