Dzień Księgowego

09.06.2021

Skrupulatni, dokładni, terminowi... Właśnie z takimi cechami najczęściej kojarzeni są dobrzy księgowi. Od kilku lat w kalendarzu mają nawet swój dzień - dedykowane święto, kiedy przyjmują życzenia i wyrazy wdzięczności za swą dobrze wykonaną pracę. Chociaż, jak wiadomo, każda okazja jest dobra, by podziękować swojej księgowej, czy księgowemu!

8 czerwca obchodzą swoje święto informatycy. Warto z tej okazji przybliżyć niezwykle cenną służbę informatyczną w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to najważniejsze, najszerzej obchodzone i jedno z najstarszych świąt ekologicznych.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

KOMUNIKAT

01.06.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podejmowania dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

31 maja 2021 roku mjr Tomasz Korytowski Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu podpisał umowę z kolejnym kontrahentem – Zakładem Stolarskim reprezentowanym przez Marzenę i Wiesława Kawałkowskich. Umowa została podpisana w ramach programu "Praca dla Więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej