Siła historii

12.11.2019

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu w ramach koła historycznego „Wrzesień 39” odbywa się cykl spotkań historycznych dla osadzonych mających na celu ukazanie piekło niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

11 listopada 2019 roku przypadła 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pośród cmentarzy, cichych uliczek. Jak wierna pamięć - Palą się znicze...

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu odwiedzili studenci III roku Polityki Społecznej, Wyższej Szkoły Demokracji im. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

Ósma edycja charytatywnej akcji pod hasłem "Dar serca służb mundurowych" odbyła się w grudziądzkiej marinie. W akcji wzięli udział funkcjonariusze: służby więziennej, policji, straży miejskiej, strażacy i wojsko. Głównym organizatorem akcji był Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny. Gospodarzem akcji był 8. Batalion Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu.

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu od kilku lat jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej