Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Start matur

04.05.2021

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, podobnie jak w szkołach w całym kraju, rozpoczęły się matury.

w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Personel Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, zaangażował się w kolejną inicjatywę charytatywną, której celem było wsparcie podopiecznych obornickiego Domu Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, uczestniczyli w wirtualnym spotkaniu z licealistami Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Intencją tego przedsięwzięcia było podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z osobami, kształcącymi się w  klasie o profilu Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, po raz kolejny przekazali zbierane przez skazanych plastikowe nakrętki oraz wykonane przez osadzonych prace plastyczne na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej