Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu to jedna z kilku jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od początku swojego istnienia czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i w istotny sposób przyczynia się do procesu resocjalizacji skazanych.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Wychowawczyni działu penitencjarnego ujawniła w liście do osadzonego substancje narkotyczne

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w zorganizowanych w Oleśnicy obchodach rocznicowych

Powrót do szkoły

02.09.2019

Po przerwie wakacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu wznawia proces dydaktyczny

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren więzienia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej