81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniono mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz złożonymi wiązankami pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy w Strzelcach Opolskich.

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, w dniu 28.07.2020 i 5.08.2020 zakończyła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich realizację dwóch cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, 9 lipca br. wznowiła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich realizacje szkoleń dla osadzonych.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej