Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osadzonych. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji dwóch szkoleń w tym zakresie, na które uczęszcza 20 kursantów.

Podczas spotkania z najmłodszymi mieszkańcami wsi Dziewkowice funkcjonariusz Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przeprowadził pokaz umiejętności psa specjalnego Nabu.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Dariusz Kaczorowski wspólnie z por. Mariuszem Rewerskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Jak co roku dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dniu Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

16 sierpnia br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, jako lider konsorcjum zrealizowała na terenie Zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej