"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

W dniu 29.04.2024 r. grupa osadzonych kobiet z Zakładu Karnego Nr 1 uczestniczyła w zajęciach kulturalno oświatowych poza terenem jednostki. W ramach programu resocjalizacji „Kulturalna Łódź” skazane panie zwiedzały Park Ocalałych znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi. Zwiedzaniu towarzyszyła rozmowa o historii tego niezwykłego miejsca i refleksja upamiętniająca osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny Światowej Ghetto Litzmannstadt.

20 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się z uczniami podczas Dni Otwartych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.

18 kwietnia br. w hali Expo Łódź miała miejsce XIX edycja Akademickich Targów Pracy. Jest to jedno z największych wydarzeń w Polsce, które stwarza okazję na poznanie przyszłych pracodawców oraz zaplanowanie swojej kariery zawodowej.

W dniach 15 -18 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną na jednej z Łódzkich strzelnic.

Informacja dotycząca realizacji widzeń w dniu 20.04.2024 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej