W dniu 11.01.2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk Grzegorz Tomaszewski podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" dr. Zuzanną Jeziorską.

W dniu 15.12.2018 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi dział penitencjarny zorganizował spotkanie z przedstawicielami projektu profilaktycznego „Skazany Na Wolność” działającymi z ramienia Fundacji „Brama”.

W dniu 15.12.2018 roku W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyło się spotkanie gwiazdkowe osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

W dniu 3.12.2018 roku w siedzibie firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. podpisano koleją umowę z kontrahentem. Umowa zawarta została pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z prokurentem – Jackiem Czwarnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej