Dom dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu to szczególne miejsce na penitencjarnej mapie. W tym roku placówka obchodzi 75- rocznicę swojego istnienia.

Ppłk Krystian Wasiński, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w ramach podpisanych porozumień, nawiązał współpracę z Zespołem Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM”.

1 czerwca to jeden z radośniejszych dni w roku - w tym dniu świętują wszystkie dzieci - także te przebywające ze swoimi mamami w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej.

Więziennictwo wczoraj i dziś – to temat lekcji, która odbyła się na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, w której udział wzięli uczestnicy Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.

Kobiety odbywające kary pozbawienia wolności, po przekroczeniu murów więzienia nie przestają być matkami. Kadra penitencjarna obok realizacji procesu resocjalizacji kształtuje także ich postawy macierzyńskie.

Czysty Grudziądz

23.05.2024

Skazani z grudziądzkiego Zakładu Karnego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali tereny nowo powstałego Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej