"Aż do śmierci"

16.10.2019

Służba Więzienna angażuje się w szereg ważnych społecznie projektów. Jednym z nich jest książka Pani Darii Górka pt: „Aż do śmierci”. Publikacja to wywiady z ofiarami przemocy, które zabiły swoich partnerów. Rozmowy z kobietami odbyły się na terenie polskich jednostek penitencjarnych.

Szkolimy kuratorów

16.10.2019

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Grudziądzu oraz Świeciu wzięli udział w szkoleniu w ramach Kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy" zorganizowanym przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.

Nauczanie to ważny element procesu resocjalizacji. Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie Nauczyciele. Edukacją kobiet pozbawionych wolności zajmuje się 20 pedagogów, zatrudnionych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu tj. miejscu, gdzie funkcjonuje jedyne przywięzienne w Polsce Centrum Kształcenia Ustawicznego dla kobiet.

Osadzeni z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądz, posiadający prawa publiczne, oddali swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 r.

12 października Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z Kapelanem Wojciechem Pyrzewskim uczestniczyli w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Koncert Alpha

11.10.2019

Ponad 50 osadzonych kobiet i mężczyzn z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wzięło udział w koncercie muzyki chrześcijańskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej