Funkcjonariusze Służby Więziennej organizując oddziaływania resocjalizacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności kładą nacisk na promocję zdrowia, również tą związaną z profilaktyką walki z nowotworami. Z tej okazji Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu we współpracy z zewnętrznym partnerem zorganizował mammograficzne badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka piersi, którymi objęto...

W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się...

Psycholodzy w Służbie Więziennej to ważne ogniowo procesu resocjalizacji więźniów. To dzięki nim powstała psychologia penitencjarna.

Osadzone z grudziądzkiej jednostki penitencjarnej wspomogą pracę Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.

Dzień Tradycji Służby Więziennej to wydarzenie o wymiarze wieloaspektowym, uwzględniające wartości historyczne i teraźniejsze. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu był wyjątkową okazją do zaprezentowania społeczeństwu żywej lekcji historii oraz współczesnych wyzwań Służby Więziennej.

Funkcjonariuszka Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, podczas zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu, przedstawiła druhom ofertę rekrutacyjną do Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej