W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga maseczki ochronne szyte są również w Zakładzie Karnym w Herbach.

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Dzisiaj swoje święto obchodzą ci, którzy zarówno za więziennymi murami jak i poza nimi niosą pomoc chorym i cierpiącym.

"Kto czyta książki, żyje podwójnie." (Umberto Eco)

Herbscy funkcjonariusze od lat honorowo oddają krew. Czynią to również teraz – w dobie epidemii.

Audycje radiowęzłowe, konkursy, zajęcia mające pomóc odbudować lub podtrzymać więzi z najbliższymi – to tylko niektóre propozycje służące readaptacji społecznej skazanych. Przy zachowaniu wszelkich środków zgodnych z aktualnymi wymogami epidemiologicznymi i sanitarnymi Służba Więzienna nieustannie prowadzi oddziaływania penitencjarne skierowane do osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej