Jak co roku w drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego pielgrzymują wraz z kolegami z całej Polski na Jasną Górę, zanosząc przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej swoje troski, radości, prośby i wyrazy wdzięczności.

W minioną sobotę już po raz trzeci miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Patriotyczny Lubliniec. Współorganizatorem akcji, jak co roku była Służba Więzienna.

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Herbach był świadkiem wypadku drogowego. Zachował się jak profesjonalista.

Podnoszenie zawodowych kwalifikacji więźniów to forma resocjalizacji i szansa ich powrotu na rynek pracy

Razem z Policją

26.07.2019

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach kolejny raz nie zawiedli

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej