Piknik rodzinny

17.06.2022

Funkcjonariusze ZK Herby i OZ Lubliniec wraz z rodzinami uczestniczyli 16 czerwca br. w wyjątkowej imprezie integracyjnej

Służba Ojczyźnie to duma, zaszczyt, wyzwanie i powinność.

Przedstawiciele amerykańskiej probacji i więziennictwa zawitali za mury Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach

„Kto czyta książki, żyje podwójnie."  (Umberto Eco)

Już 231 minęło lat od uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja.

Resocjalizacja i readaptacja społeczna skazanych poprzez współpracę Służby Więziennej z Lasami Państwowymi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej