Komunikat o przedłużeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

„Wolność ma kolor biało-czerwony”- to tytuł warsztatów poprowadzonych przez wychowawczynię ds. biblioteki dla więźniów Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z okazji Dnia Flagi. W programie dwugodzinnego spotkania znalazła się projekcja filmów zrealizowanych przez IPN i Katedrę Polową Wojska Polskiego oraz przygotowanie gazetki ściennej i okolicznościowych kotylionów.

W środę 21 kwietnia dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski przekazał braciom z Fundacji Kapucyńskiej wycofany z użytkowania mikrobus Renault Master. W uroczystym przekazaniu uczestniczyła Posłanka na Sejm RP Aleksandra Szczudło.

Więźniowie z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wzięli udział w warsztatach inspirowanych akcją Żonkile Muzeum Żydów Polskich POLIN, upamiętniających powstanie w getcie warszawskim. Pomysłodawczynią i realizatorką wydarzenia była wychowawczyni ds biblioteki.

Kierujący Zakładem Karnym w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski został nominowany przez Kolegium Redakcyjne do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. O nominacji poinformował Redaktor Naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego Jarosław Jabłoński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej