Pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Damian Marculewicz był gościem osadzonych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Jego wykład poświęcony prowokacji Gliwickiej w przededniu II wojny światowej był elementem realizacji programu „Szlakiem bohaterów- 80 lecie wybuchu II wojny światowej” adresowanym do osadzonych.

Bez krwi życie nie mogłoby istnieć. Oddając krew- ratujesz życie! Nie ma słowa przesady w tych hasłach bo pomimo niewyobrażalnego postępu, krwi nadal nie da się zastąpić żadną inną substancją. Jest ona niezbędna zarówno w codziennym toku pracy szpitali, klinik jak też w nagłych przypadkach ratowania życia. 8 sierpnia tym cennym darem dzielili się funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

O crossficie zapewne słyszał każdy z nas. Prawdopodobnie większość kojarzy go z katorgą, nadludzkim wysiłkiem i dźwiganiem ciężarów. I tak faktycznie jest, o czym przekonali się wszyscy, którzy dopingowali zawodników podczas I Czerwonoborskich Zawodów Crossfitowych zorganizowanych dla osadzonych przez Zakład Karny w Czerwonym Borze, Fundację Sport Active i Stowarzyszenie „Masakra” z Ełku.

Czytelnictwo stanowi ważny element rozwoju osobowości każdego człowieka. Czytanie książek stymuluje umysł, uspokaja, poprawia sen, pogłębia wiedzę i poprawia pamięć, wzbogaca słownictwo oraz wzbudza empatię.

Funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Czerwonym Borze po raz kolejny udało się udaremnić próbę przemytu na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego.

Reprezentacja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wzięła udział w Turnieju Służb w Piłce Nożnej zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej