Komunikat o wydłużeniu okresu ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze o 14 dni w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Piękne róże i ciepłe życzenia kierowane do Pań z okazji Dnia Kobiet były najważniejszym punktem uroczystej, poniedziałkowej odprawy. Dyrektor jednostki ppłk Zbigniew Jankowski podziękował funkcjonariuszkom i pracownicom za ich służbę, pracę, trud i wysiłek.

Program Psycho BHP zaprezentowała jego autorka mjr Marta Perkowska na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”. Organizatorem wydarzenia, które miało miejsce 24 lutego był Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorem konferencji była również Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UKSW, ks. prof....

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski wręczył nagrody, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników w poniedziałkowy poranek 17 lutego była również okazją do podziękowania podwładnym za ich wysiłek i trud wkładany w niełatwą służbę.

15 lutego, w sobotę Paweł Czekała i Kamil Rosiak z formacji muzycznej ANALOGS zagrali dla osadzonych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Koncert był elementem realizacji ich autorskiego „Projektu pudło”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej