W dniu wczorajszym (13.06.) funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem udali się z wizytą do pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku.

"Świadomi siebie"

11.06.2024

Osoby pozbawione wolności przy własnym zaangażowaniu i wykazaniu chęci rozwoju, czas spędzony za więziennym murem mają możliwość wykorzystać na pracę nad własnymi słabościami i deficytami. Służba Więzienna poprzez systematyczną pracę funkcjonariuszy- psychologów, wychowawców podejmuje działania by przygotować skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Zdecydowanie jest to święto, które cieszy serca zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem brali udział w imprezach organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Czarneńskie Centrum Kultury oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W Zakładzie Karnym w Czarnem realizowany jest program resocjalizacyjny dla osadzonych pt. „CZYSTA ZIEMIA”. Założeniem programu jest przygotowanie osób pozbawionych wolności do readaptacji społecznej, stworzenie warunków do kontaktu z przyrodą oraz szeroko rozumiana edukacja proekologiczna.

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowa efektywnie wspomaga pozostałe narzędzia resocjalizacji. Łagodzi konflikty i napięcia wynikające z przebywania w izolacji penitencjarnej. Wskazuje możliwości spędzania wolnego czasu w sposób społecznie akceptowalny z korzyścią dla zdrowia zarówno tego fizycznego jak i psychicznego.

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim świętego Floriana. W tym roku w uroczystościach z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka udział wzięli przedstawiciele Zakładu Karnego w Czarnem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej