Funkcjonariusz Służby Więziennej udaremnili próbę przemytu telefonu komórkowego na teren jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie pomimo wykonywania na co dzień licznych zadań, zmierzających do ochrony społeczeństwa i resocjalizacji skazanych, nie zapominają o podejmowaniu inicjatyw m. in. służących obywatelom oraz ochronie środowiska naturalnego.

KOMUNIKAT

03.12.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

KOMUNIKAT

26.11.2021

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o prognozowanym wzroście liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od dnia 27.11.2021 r. wprowadza się ograniczenia mające zapewnić w możliwie najszerszym stopniu bezpieczeństwo epidemiczne w jednostce penitencjarnej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej ppłk Krzysztof Sojka wręczył funkcjonariuszom akt nadania wyższego stopnia służbowego oraz odznaczenia resortowe.

W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi w powiecie cieszyńskim odbyło się spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą III klasy Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Cieszyna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej