Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w spotkaniu on-line ze studentami II roku Resocjalizacji z Edukacją Międzykulturową Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

KOMUNIKAT

15.02.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali na ręce Pani Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków wykonane przez osadzonych.

W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie nastąpiło dziś przekazanie 500 kompletów odzieży ochronnej Fundacji Ekologicznej ARKA. Odzież ta trafi w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W sumie powstanie 2500 takich kompletów.

Pomimo panującej pandemii w Zakładzie Karnym w Cieszynie prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne przeciwdziałające m.in. uzależnieniom. Z nowym rokiem rozpoczęła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej „Drogowskaz”.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali 200 kg nakrętek plastikowych na rzecz leczenia ciężko chorego Kubusia z gminy Jasienica.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej