Inspektorzy Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Białymstoku, podczas wykonywania czynności służbowych zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Prelekcja inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku

Prelekcja historyczna w 80 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę

Prelekcja prezesa Fundacji Białystok Biega

W ramach programu readaptacyjnego „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” wykonano replikę Grobu Nieznanego Żołnierza- symbolu walki za Ojczyznę

Hero Run, to akcja społeczna, w którą tradycyjnie zaangażował się Zakład Karny w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej