Po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białymstoku, włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa.

Zakład Karny w Białymstoku przekazał 150 maseczek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Białymstoku, w ramach programu resocjalizacji "Tacy sami - za kratami" remontują wózki inwalidzkie, które zostaną przekazane potrzebującym.

Ważny komunikat

25.05.2020

Komunikat dotyczący COVID-19 (SARS-CoV-2).

Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Białymstoku, chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w różnych formach zajęć kulturalno-oświatowych.

Na terenie Zakładu Karnego w Białymstoku, w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga, przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji ponad 2300 maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej