Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Żytkowicach wzięli udział w obchodach narodowego święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 26 kwietnia 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się Konferencja - Lubelska Wiosna Mediacyjna , w której udział wzięły funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Żytkowicach ppor. Katarzyna Surowiec – psycholog DP oraz sierż. Izabela Banaś – mł. wychowawca DP.

W dniu 25 kwietnia br. mjr Robert Wilczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał porozumienie z Panią Marleną Sankowską- reprezentującą Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz Panem Łukaszem Uliaszem- przedstawicielem Stowarzyszenia Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju.

W dniu 22.04.2024 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.

W niedzielę 15 kwietnia mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko obchodzili 80-tą rocznicę tragicznych wydarzeń Bitwy pod Molendami, największej potyczki partyzanckiej w całym Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej.

W ramach zajęć kulturalno–oświatowych organizowanych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Skansenu Wsi Radomskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej