Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

19 lutego br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach oddali osocze dla chorych na Covid -19.

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Uroczyście pożegnano odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne kpt. Marcina Lecha - Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostęp do pożywienia. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach postanowili pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej - 8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej