Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej z 2020 r. (poz. 848,1610), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 poz. 523, 568, 2070) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) uwzględniając konieczność podjęcia działań...

Komunikat

22.10.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej z 2020 r. (poz. 848,1610), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 poz. 523, 568, 2070) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) uwzględniając konieczność podjęcia działań...

Miejmy nadzieje, że ta stara maksyma w tym przypadku się spełni. Już trzy razy st. kapral Adam Kolasa z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wspomagał szpikiem i komórkami macierzystymi swojego bliźniaka genetycznego - chore na nowotwór dziecko.

Diagnozują, wspierają, przywracają równowagę. Stanowią nie tylko głos doradczy w ramach zespołów penitencjarnych, ale także inicjują i współtworzą proces zmiany w osadzonych.

21 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim po raz kolejny udaremnili próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na tzw. wrzutkę.

Z okazji przypadającego w dniu 12 września Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, chciałbym wspomnieć o ludziach, którzy w swoim życiu kierują się przesłaniem "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Są to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej