Zakład Karny w Kluczborku został nominowany przez Policję w Kluczborku do #GaszynChallenge, które ma na celu pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie małego Wojtusia, chorującego na SMA.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku spełnili letnie marzenie dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie.

Komunikat

29.05.2020

Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 2 i 7 oraz ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej w związku z art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku po raz kolejny nie zawiedli i w czasie trwania akcji „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, która zakończyła się 30 kwietnia br. oddali 13,5 litra tego cennego płynu.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak w bezpośrednim pościgu dokonał zatrzymania sprawcy kradzieży na stacji benzynowej w Lublińcu.

Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu dawców ze względu na chorobę lub zakażenie zostało zdyskwalifikowanych. Oddawanie krwi jest jednak nadal bezpieczne, co udowodnili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej