W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Zakładzie Karnym w Głubczycach odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "Technolog wykończenia wnętrz".

W okresie od 20 października do 20 grudnia br. Służba Więzienna brała udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. Z tej okazji funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach czynnie brali udział w akcji oddając krew i promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa.

Tradycją wpisaną już od kilku lat w grudniowy przedświąteczny czas w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest przygotowywanie darów dla dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Gniazdo” w Głubczycach.

Komunikat

30.11.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o wzroście zakażeń wirusem SARS CoV-2, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia...

11 listopada br. z udziałem kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Romana Pawluś pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty Apel Poległych,upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.

2 listopada br. grupa osadzonych, dzięki staraniom podjętym przez kadrę głubczyckiego zakładu karnego wzięła udział w spotkaniu z terapeutą Andrzejem Sową. Był to swego rodzaju miting zorganizowany w ramach cyklicznego programu z zakresu profilaktyki uzależnień.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej