Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu po raz kolejny wykazali się czujnością i  udaremnili przedostanie się na teren jednostki narkotyków i innych niedozwolonych przedmiotów.

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Ojciec (nie)OBECNY

23.06.2020

Piękny, choć zwykle prosty tekst. Rytmiczna, ale spokojna melodia. O czym mowa? O kołysance, która ma terapeutyczną moc, a także pozwala rodzicowi – ojcu - nawiązać więź z dzieckiem. Wychowawcy postanowili wykorzystać te właściwości w pracy wychowawczej ze skazanymi ojcami. Z okazji Dnia Ojca zorganizowali warsztaty i umożliwili im nagranie własnych kołysanek oraz uszycie po-duszek – przytulanek. Pisząc tekst i układając melodię osadzeni mogli wyrazić swoje...

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu udaremnili przedostanie się na teren jednostki narkotyków i innych niedozwolonych przedmiotów.

W dniu 5 czerwca Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazali 850 sztuk maseczek wielokrotnego użytku kierownictwu Domu Dziennego Pobytu ,,Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej