Funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Kikitach włączyli się w akcję #gaszynchallenge

Oddział Zamiejscowy w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie nie zapomina o podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olsztynie.

Funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Kikitach włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi w związku ze Światowym Dniem Krwiodawcy.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych.

Słuchacze kursu przygotowawczego postanowili spędzić swój wolny czas w sposób niezwykle pożyteczny.

Kurs przygotowawczy

08.08.2019

Rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej