Funkcjonariusze i pracownicy ośrodka włączyli się w akcję honorowego oddania krwi.

W ostatnim dniu listopada zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kierowników działu ochrony.

W dniach 20-22 listopada br. w ośrodku odbyła się narada przedstawicieli Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi.

"Powołanie-19"

18.11.2019

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 2 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie - 19”.

Gospodarowanie uzbrojeniem to temat szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za uzbrojenie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Kurs przygotowawczy

08.08.2019

Rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej