Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w całym kraju honorowo oddają krew

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

COSSW w Kulach OZ w Sulejowie stał się areną zmagań w piłce koszykowej

13 lutego 2020 roku w COSSW w Kulach w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wręczył sztandar prezesowi Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztofowi Kuteli.

Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie w dniach 4-6 lutego 2020 roku zwiedzali Państwowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach OZ w Sulejowie uroczyście zainaugurowano szkolenie podoficerskie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej