Przedstawiciele Anonimowych Alkoholików podczas spotkania informacyjnego ze słuchaczami szkolenia na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej opowiadali o wieloletniej współpracy z naszą formacją.

Funkcjonariusze z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach prezentowali przedstawicielom z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu metody wykorzystywane w kształceniu na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim Służby Więziennej.

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyły się Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej Lublin 2019 pod nazwą #Wieziennictwo2019.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.

Klasy mundurowe w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

100-lecie Polskiego Więziennictwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej