- Ministerstwo Sprawiedliwości mocno wspiera wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym odpowiadamy na wyzwania współczesności – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji odbywającej się 1 grudnia br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu.

Z dniem 1 grudnia 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk powołał mjr. Wojciecha Orniackiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie.

W dniu 2 listopada 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu z inicjatywy Pana płk. Tomasza Raczyka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu oraz specjalistów ds. penitencjarnych rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne dla kadry penitencjarnej z aresztów śledczych i zakładów karnych bezpośrednio zaangażowanych w resocjalizację osadzonych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. Dokument określa zakres i tryb uczestnictwa Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w procesie resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu oraz p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 7 października 2021 roku podpisali porozumienie dotyczące zatrudnienia więźniów w Lasach Państwowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej