Funkcjonariusz Działu Penitencjarnego w trakcie kontroli korespondencji – w dniu 27 października br. - adresowanej do skazanego, ujawnił substancję psychoaktywną ukrytą w długopisach.

18 października jest bardzo ważną datą dla służb, organizacji rządowych i pozarządowych, których misją i celem jest uświadomienie społeczeństwu czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

W Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze w tym tygodniu prowadzimy kampanię informacyjną dla osadzonych, dotyczącą pozasądowego rozwiązywania sporów. Służba Więzienna włącza się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji poprzez udzielenie zainteresowanym osadzonym stosownych informacji dotyczących postępowania mediacyjnego w zakresie spraw karnych, cywilnych i rodzinnych.

W Zakładzie Karnym w Zarębie realizowane są zadania inwestycyjne pt. „Termomodernizacja budynków magazynu, pralni oraz pawilonu mieszkalnego A wraz z wykonaniem obróbek blacharskich dachu i orynnowania oraz drenażu wokół budynków”.

Życzenia

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto nauczycieli i pracowników oświaty.

Pomimo eskalacji pandemii w naszym kraju, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jednoczą się, aby pomagać chorym na nowotwory krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej