Wysoką frekwencją zakończyły się wyboru parlamentarne w dolnośląskich więzieniach. 3595 skazanych oddało głos na kandydatów do sejmu i senatu RP

Życzenia

14.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za trud, pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy przywięziennych szkół. Dziękuję Państwu za poświęcenie, którymi wykazujecie się w niełatwej ale jakże pięknej pracy pedagogicznej i życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych. To Państwo tworzycie szczególną atmosferę szkoły...

W Zakładzie Karnym w Strzelinie w 2019 roku zrealizowano 9 kursów zawodowych w ramach działania zwiększenia szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków europejskiego funduszu społecznego.

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. Ta myśl towarzyszyła dyrektorom Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu przez ostatnie lata podczas długofalowych modernizacji.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy zorganizowali kolejne szkolenie w ramach realizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”,

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizował szkolenie funkcjonariuszy z podległych mu jednostek w zakresie systemów wykrywających telefony komórkowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej