Zakład Karny w Zarębie przyłączył się do inicjatywy mieszkanki miasta Bolesławiec wyrażając chęć udziału w akcji szycia maseczek dla personelu medycznego Bolesławieckiego Szpitala.

Pod takim hasłem z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników jeleniogórskiego aresztu śledczego, odbyła się kolejna w tym roku akcja Honorowego Oddawania Krwi. Dla Służby Więziennej regułą stała się pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia.

Wołowscy więźniowie nie pozostali bierni w obecnej sytuacji epidemicznej. Aktualnie 30 osadzonych jest zatrudnionych przy produkcji maseczek ochronnych.

Psycholog Aresztu Śledczego w Świdnicy w trudnym okresie epidemii wspiera pracowników pogotowia, którzy każdego dnia pracują z chorymi.

Z dniem 23.03.2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk delegował kpt. Jakuba Szachnowskiego do czasowego pełnienia służby na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

W Zakładzie Karnym w Zarębie po raz pierwszy w tym roku odbyła się akcja krwiodawstwa, która jest systematycznie organizowana i wspierana przez szereg ludzi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej