Alokacja środków finansowych w ramach Programu POWER 2014-2020 na Dolnym Śląsku od początku projektu wyniosła prawie 4,9 mln złotych. W nowej perspektywie wsparciem objęto już 1984 beneficjentów- skazanych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie ocenia poziom realizacji programu. Więziennictwo zapowiada jeszcze więcej wysokospecjalistycznych szkoleń.

12 lutego w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu odbyła się debata pn. „Współdziałanie służb mundurowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego” z udziałem przedstawicieli więziennictwa Republiki Czeskiej oraz Słowackiej. Spotkanie odbyło się z okazji obchodów 100 -lecia powołania więziennictwa w niepodległej Polsce

W 100. rocznicę powołania więziennictwa w niepodległej Polsce odbyła się 11 lutego we Wrocławiu uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Msza Św. w Bazylice pw. Św. Elżbiety, odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy, przemarsz pododdziału reprezentacyjnego, uroczysta akademia w Teatrze Lalek oraz debata międzynarodowa o bezpieczeństwie publicznym wypełniły 11-12 lutego we Wrocławiu obchody dolnośląskich funkcjonariuszy Służby Więziennej

Z dniem 1 lutego br. ppłk Wiesław Zwiefka został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku. Tego samego dnia mjr Jacek Mrowiec został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy a mjr Wojciech Sączawa objął stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

16 stycznia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, podpisał z Zastępcą Dyrektora Instytutu Historycznego dr. hab. Filipem Wolańskim prof. nadzw. UWr. porozumienie o współpracy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej