Witraże w Płocku

15.04.2021

W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Płocku odbywają karę pozbawienia skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo. W ramach oddziaływań terapeutycznych osadzeni mają możliwość, między innymi uczęszczania na terapię zajęciową, w ramach której wykorzystywane są różne metody i techniki powstawania własnoręcznych wytworów. Dużym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się technika wykonywania witrażu.

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Abstynencja więźniów jest wymuszona izolacją penitencjarną i nie gwarantuje definitywnego zerwania z nałogiem dlatego skazani, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, poddawani są specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym w warunkach izolacji penitencjarnej.

Krew – bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować. Tym bezcennym darem po raz kolejny, w ramach akcji „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, postanowili podzielić się funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Radomiu.

W dniach 12-14.04.2021r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach kolejna grupa skazanych brała udział w programie z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób objętych leczeniem substytucyjnym - metadonem.

Od 9 marca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce udostępniona jest wystawa edukacyjna pn. "Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny w czasie okupacji niemieckiej", która została wypożyczona z Muzeum Więzienia Pawiak.

12 kwietnia br., zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie mjr Michał Chrościelewski ujął pijanego kierowcę - sprawcę spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym - który usiłował zbiec z miejsca zdarzenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej