„Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945-1950, tak brzmi pełna nazwa wystawy, którą w Areszcie Śledczym w Radomiu mogli zobaczyć skazani.

Grupa skazanych Oddziału Zewnętrznego w Pionkach w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wzięła udział w spotkaniu informacyjnym w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

W Areszcie Śledczym w Radomiu został przeprowadzony kurs zawodowy dla skazanych „Opiekun osób starszych”.

Z-ca dyrektora mjr Dominik Salak reprezentując dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr. Adama Piórkowskiego podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Józefem Kazaną właścicielem piekarni.

Skazani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu odbyli pielgrzymkę w intencji trzeźwości.

W ostatni weekend czerwca odbyły się otwarte, towarzyskie zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Do zawodów zgłosiło się 12 zawodników z naszego aresztu oraz zaproszeni przez organizatora zawodów goście tj. Paweł Pietrzak – Przewodniczący NSZZFiPW Okręgu Warszawskiego, Łukasz Piątkowski- były funkcjonariusz naszego aresztu oraz Bartek Odorczyk.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej