27 października odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczno - edukacyjne realizowane online w ramach kampanii społecznej „Raz,dwa,trzy…Zginiesz Ty!” dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W całym okręgu warszawskim znajduje się jeden Ośrodek Diagnostyczny, który mieści się w Areszcie Śledczym w Warszawie–Białołęce. To bardzo charakterystyczne miejsce na mapie penitencjarnej warszawskiej Służby Więziennej. To miejsce bardzo szczególne i wymagające pod wieloma względami...

W Areszcie Śledczym w Radomiu powstał, jedyny w województwie mazowieckim szpital przywięzienny. Dotychczas osadzeni z mazowieckich zakładów karnych i aresztów śledczych wymagający hospitalizacji przebywali w publicznych placówkach zdrowia pod konwojem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

21 października funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie udzielili pomocy rannemu mężczyźnie, który resztą sił dotarł przed bramę jednostki w poszukiwaniu ratunku.

Z dniem 20 października 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył kpt. Zbigniewowi Śniegowi obowiązki Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

18 października jest bardzo ważną datą dla służb, organizacji rządowych i pozarządowych, których misją i celem jest uświadomienie społeczeństwu czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej