W środę 8 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy Tomasza Sadowskiego - założyciela i prezesa Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki osób, wśród których nie zabrakło funkcjonariuszy Służby Więziennej.

18 grudnia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych, kadra penitencjarna zaangażowała osadzonych w wiele akcji charytatywnych.

Uwaga! Zagrożenie!

17.12.2019

W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej istnieje ryzyko wystąpienia zbiorowych wystąpień ze strony osadzonych. Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu zintensyfikowano prowadzenie czynności profilaktycznych.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Koziegłowach z pozytywnym przekazem do młodzieży: tym razem rozmawialiśmy z uczniami z Technikum TEB EDUKACJA w Gnieźnie.

Szkolimy Kuratorów

22.11.2019

Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym? Tego wszystkiego dowiedzą się pracownicy administracji państwowej, którzy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej "Bezpieczni w służbie i w pracy".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej