Dziś przypada 77. rocznica wyzwolenia Auschwitz - niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Jak wyglądają zajęcia terapeutyczne za kratami? Ile czasu trwa terapia uzależnień za więziennym murem? Jak można na nią trafić? Jaka jest motywacja skazanych do udziału w takich oddziaływaniach? Czy jest możliwa rzeczywista zmiana pacjentów? Ilu pacjentów w ciągu roku trafia do oddziału terapeutycznego? Jakie inne działania prowadzone są wobec osadzonych podczas trwania terapii?

W Zakładzie Karnym w Potulicach w 2021 roku 64 skazanych ukończyło kursy zawodowe. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów skazanych i wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

Szkolenia kursowe – podsumowanie nauczania jako jednej z form oddziaływań penitencjarnych realizowanych w 2021 roku.

Podczas ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa służb mundurowych „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach oddali ponad trzydzieści litrów krwi.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, z dniem 12 stycznia 2022 roku powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk. Pawła Waścińskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej