Pożegnanie ze służbą, współpracownikami i sztandarem - płk Marceli Sauermann, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, po 28 latach zakończył swoją misję w Służbie Więziennej.

Dumę Wronek otrzymuje osoba lub instytucja, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy i swoją działalnością promują Wronki. W tym roku laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została nasza jednostka penitencjarna.

Funkcjonariusze rawickiej jednostki nie dali się zaskoczyć próbie przemytu. Dzięki zachowanej czujności, wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i psa specjalnego oraz testów do wykrywania narkotyków, substancja została wykryta i zdiagnozowana w szybki sposób, a zakwestionowana zawartość paczki nie trafiła za więzienne mury. Sprawą zajmie się także Policja.

W środę 8 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy Tomasza Sadowskiego - założyciela i prezesa Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki osób, wśród których nie zabrakło funkcjonariuszy Służby Więziennej.

18 grudnia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych, kadra penitencjarna zaangażowała osadzonych w wiele akcji charytatywnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej