Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Olsztynie udzielili pomocy kierowcy poszkodowanemu w wypadku drogowym.

W hali sportowej w Bezledach funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych.

20 grudnia 2018 r. w Zakładzie Karnym w Barczewie odbyło się spotkanie Wigilijne w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Do Siego Roku

31.12.2018

Cicha noc

21.12.2018

Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni dla chrześcijanina, ale nawet i dla ludzi, którzy opierają się prawie wyłącznie na tradycji naszego narodu. Dni świąteczne to nie tylko dni rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, ale każdej rodziny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej