Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie wzięli udział w Łęczyckim Biegu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Bieg rozegrany został wokół malowniczej łęczyckiej starówki.

Wywiad z prymusem tegorocznego kursu oficerskiego ppor. Bartoszem Wieczorkiem młodszym wychowawcą Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

Wizyta delegacji funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bernau w Niemczech.

Rzecznicy prasowi dyrektorów jednostek podstawowych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, wzięli udział w szkoleniu podnoszącym ich kompetencje służbowe.

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie założycielskie Koła Terenowego, które działać będzie przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

12.09.2018 roku delegacja z jednostki partnerskiej poznawała Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej