Pogromcy skarg

06.08.2019

Bo oddziałowy za głośno trzaska kratą, bo mucha lata w celi … to tylko niektóre ze skarg zgłaszanych przez osadzonych. Do jednostek okręgu krakowskiego każdego roku średnio wpływa ponad tysiąc skarg, chcecie wiedzieć ile z nich jest zasadnych?

Na koniec czerwca, w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju przebywało ponad 1100 cudzoziemców. Stanowią oni zaledwie 1,5% ogólnej populacji osadzonych. I choć grupa ta nie jest zbyt liczna, problemy które warunkują język, zwyczaje czy oddalenie od rodziny stanowią nierzadko wyzwanie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wczoraj punktualnie o 17.00 rozpoczęły się tarnowskie uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Sprzątamy Tatry

29.07.2019

W dniu 27.07.2019 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej grupa skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Krakowie wzięła udział w akcji Czyste Tatry.

Czy kartka urodzinowa i dziecięce rysunki mogą być niebezpieczne? Tak, jeśli nasączone są psychoaktywną substancją. Taką próbę przemytu środków odurzających na teren jednostki udaremnili funkcjonariusze z zakładu karnego w Tarnowie.

Wszyscy musimy zadbać o to, by na naszych drogach było bezpiecznie. Dobrą okazją do refleksji nad swoim "drogowym" zachowaniem może być właśnie dzisiejsza data – 25 lipca czyli Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej