W otaczającej nas obecnie rzeczywistości, niewielu myśli o uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych. Wyjście do kina, teatru, na koncert, dawniej - sposoby na spędzanie czasu wolnego, obecnie - sfera marzeń, planów i tęsknoty.

Hity nagrodzone

22.10.2020

III Ogólnopolski Konkurs na recenzję książki, pn. Hit czy Kit? zorganizowany przez dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini został rozstrzygnięty. Spośród 49 nadesłanych prac literackich jury wyłoniło laureatów i przyznało 3 nagrody główne oraz 12 wyróżnień.

Dzień szefa kuchni

20.10.2020

Szefem kuchni można być nie tylko w ekskluzywnej restauracji ale także w zakładzie karnym. Wyżywienie w jednostkach penitencjarnych to niełatwe zadanie. Jak spowodować by obiad smakował pond 500 osobom? Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego zatrudnieni na stanowisku szefa kuchni coś o tym wiedzą.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W zakładach karnych i aresztach śledczych, w których funkcjonują przywięzienne szkoły, nauczyciele obchodzą swoje święto. Jest to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom, którzy wkładają swój trud w kształcenie i edukację.

Aż 130 kg plastiku udało się zebrać w ramach zbiórki nakrętek, która odbyła się w areszcie śledczym w Krakowie, zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu oraz w krakowskim inspektoracie. Uzyskana kwota ze sprzedaży zasiliła konto, na którym prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pomoc małej Gabrysi.

Na terenie wadowickiej jednostki trwa obecnie kurs brukarza realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej