Na terenie miasta Tarnowa, funkcjonuje wiele placówek, nazywanych zwykle świetlicami środowiskowymi, które świadczą pomoc w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy. Z tego typu Placówką Wsparcia Dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, zarówno z rodzin...

W pińczowskim zakładzie karnym realizowany jest program z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia przeznaczone są dla osadzonych, którzy popełnili przestępstwo pod wpływem środków odurzających lub używali substancji psychoaktywnych.

Trzebińscy funkcjonariusze przekazali Urzędowi Miasta w Trzebini 100 drewnianych budek dla ptaków. To efekt wieloletniej współpracy pomiędzy więziennikami i samorządem lokalnym.

Więźniowie z krakowskiego aresztu w ramach zajęć readaptacyjnych zrobili 60 hoteli dla owadów. Część z nich trafiła do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie już niedługo będzie można je zobaczyć w krakowskich parkach.

Komunikat dotyczący widzeń w jednostkach penitencjarnych.

Szesnaście budek lęgowych i karmnik dla ptaków wykonane w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie zawisły na drzewach w Nadleśnictwie Niepołomice. Budki zostały wykonane przez osadzonych w ramach programu readaptacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej