Przekazanie odznaki

31.03.2023

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie przekazał do Muzeum Ziemi Miechowskiej złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” dla Zbigniewa Nawrockiego, pośmiertnie odznaczonego, miechowskiego funkcjonariusza Straży Więziennej.

Funkcjonariusze krakowskiej grupy interwencyjnej pomogli poszkodowanym w wypadku samochodowym. Prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości, kierująca straciła panowanie nad samochodem i doprowadziła do wywrócenia pojazdu, w którym podróżowały cztery osoby.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wziął dziś udział w uroczystości otwarcia oddziału aresztu śledczego dla kobiet w Oddziale Zewnętrznym w Tarnowie-Mościcach oraz w podpisaniu umowy na budowę nowego pawilonu zakwaterowania osadzonych w tym samym ośrodku penitencjarnym.

Funkcjonariusze wadowickiej jednostki rozpoczęli Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach funkcjonariusze z zakładu karnego w Wadowicach oraz funkcjonariusze krakowskiej Grupy Interwencyjnej odwiedzili młodzież aby opowiedzieć o roli i zadaniach Służby Więziennej oraz przeprowadzić szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Odprawa ochronna

20.03.2023

W dniach 14-16 marca 2023 r. w Oddziale Zewnętrznym Tarnów Moście odbyła się odprawa instruktażowo - szkoleniowa, w której wzięli udział specjaliści nadzorujący działalność ochronną w jednostkach okręgu krakowskiego, kierownicy działów ochrony oraz dowódca krakowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej