Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie podpisał wczoraj porozumienie z prezesem Stowarzyszenia ARID w zakresie współpracy w międzynarodowym projekcie ”Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych - EESPIP”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył dzisiaj awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, które odbyły się w minioną niedzielę w Zabawie koło Tarnowa.

To już ostatnie w tym roku szkolenie w ramach kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy – czyli jak radzić sobie z agresywnym petentem”. Kolejna grupa 20 urzędników Urzędu Miasta Krakowa została przeszkolona z zakresu radzenia sobie z agresją i roszczeniowym nastawieniem petentów.

W tym tygodniu, gościliśmy w okręgu krakowskim delegację funkcjonariuszy z zakładu karnego w Szeged. Wizyta związana była z wieloletnią współpracą pomiędzy krakowską i węgierską Służbą Więzienną. W tym roku głównym celem wizyty było przedstawienie realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” oraz efektów prac termomodernizacyjnych, które miały miejsce w jednostkach penitencjarnych.

W tym roku obchody 11 listopada miały wyjątkowy charakter z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kraków przybrał biało – czerwone barwy, na wzgórzu wawelskim rozbrzmiewał „Mazurek Dąbrowskiego” a na placu Matejki wojewoda wręczył akty nabycia obywatelstwa polskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej