Uroczysta odprawa

15.11.2019

W miniony piątek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, funkcjonariusze okręgu koszalińskiego odebrali z rąk dyrektora okręgowego awanse służbowe, odznaczenia i wyróżnienia.

W pierwszym tygodniu listopada 2019 roku została zawarta nowa umowa z Fabryką Maszyn Bumar Spółką Akcyjną w Koszalinie.

09 listopada 2019 w Czarnem odbył się V Ćwierćmaraton Komandosa o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie „Czarno to widzę”.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość z okazji wręczenia Odznak Honorowych PCK oraz pamiątkowych dyplomów uznania.

Ku perfekcji…

24.10.2019

Barykady, pożar, pościg.

Spotkanie autorskie z człowiekiem-legendą Bobolic, zasłużonym dla lokalnej społeczności, zorganizowano w miejscowej bibliotece. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, z którą on również jest związany.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej