Delegacja z Aresztu Śledczego w Koszalinie w dniach 2 – 6 lipca 2018 r. odbyła wizytę w Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön.

30 funkcjonariuszy honorowych dawców krwi - 13,5 litra życiodajnego płynu to efekt zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Koszalinie, która odbyła się w dniu 05 lipca w ramach akcji Mundurowy Dar Serca 2018 pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

26 czerwca br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Marek Berg podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Panem Janem Gurgun – Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku.

Praca penitencjarna

27.06.2018

Praca ze skazanymi w dużej mierze opiera się na angażowaniu ich do różnych tematycznych programów readaptacji.

12 czerwca 2018 r. w Karlinie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie już po raz kolejny uczestniczyli w Ścieżce Dydaktycznej służb mundurowych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wierzchowie przystąpili do tegorocznej sztafety ,,Mundur na Rowerze 2018”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej