W Koszalinie główne uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się na Rynku Staromiejskim.

W dniach 25-26 października 2018 r. funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Koszalinie uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym w związku z promocją zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych.

W dniach 14–20 października 2018 roku po raz kolejny, delegacja czterech funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnem odwiedziła niemiecką jednostkę penitencjarną znajdującą się na terenie Dolnej Saksonii.

Podziękowanie

15.10.2018

Na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie, ppłk. Radosława Pewniaka złożone zostały podziękowania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu i Wierzchowie, za postawę jaką wykazali się funkcjonariusze Zakładu Karnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku ruszyła produkcja elementów elektrotechnicznych, przy której zatrudnionych będzie około 20 skazanych. Dyrektor Zakładu Karnegow Czarnem podpisał w tej sprawie ostateczne porozumienie z prezesem firmy TIMEX.

Prelekcję dla grupy 52 osadzonych dot. przemocy, jej rodzajów, przyczyn, poprowadziła osobiście Pani Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy udziale pracownika PCPR Pana Radosława Płoszaja

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej