Stan epidemii w kraju powoduje konieczność wzmożenia inwencji w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej w Bielsku-Białej wdrażają nowe pomysły dostosowane do obecnej sytuacji.

Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji - alkoholem, narkomanią, przemocą, itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Z dniem 27 maja 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Waldemara Turczynowskiego na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

W dniu dzisiejszym 600 szt. maseczek ochronnych uszytych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga zostało przekazanych dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cieszyna.

Kilka dni temu w Areszcie Śledczym w Sosnowcu rozpoczęła się akcja szycia maseczek ochronnych przez skazanych. Dzisiaj ich pierwszą partię funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Kolejna pomoc od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Cieszynie trafiła do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej