W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, OISW w Gdańsku realizuje projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W pierwszym półroczu tego roku 197 osadzonych zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, w tym 11 kobiet. Wszyscy osadzeni otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

„Nakręceni” to nazwa programu resocjalizacji przez sztukę, realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie. Program jest efektem współpracy jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, Leszka Możdżera z gdańską Służbą Więzienną. Finałem programu będzie film dokumentalny, którego tematem jest poczucie wolności jakie może dać muzyka. Film ukaże proces twórczy zwieńczony wspólnym utworem Leszka Możdżera z osadzonym, jednym z uczestników programu. Utwór właśnie został...

25 czerwca br. w Gdańsku rozpoczęły się 15. Bałtyckie Targi Militarne. Patronat honorowy nad targami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Podczas ceremonii otwarcia targów Służbę Więzienną reprezentował płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

W piątek, 22 czerwca drużyny reprezentujące jednostki penitencjarne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku stanęły do sportowej rywalizacji w zawodach przeciwpożarowych. Pieczę nad organizacją zawodów, odbywających się w Braniewie, sprawował Areszt Śledczy w Elblągu.

„Bezpieczni w służbie i pracy-czyli jak pracować z trudnym podopiecznym". Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej ponownie szkolili kuratorów sądowych.

Ratują życie

19.06.2018

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, 14 czerwca br. w sali plenarnej Rady Miasta Gdańska 79. krwiodawców otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu-Honorowy Dawca Krwi. Wśród wyróżnionych przez Ministra Zdrowia byli funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej