Znaczenie zatrudnienia w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie wynika z potrzeby kształtowania nawyku pracy i przybliżania osadzonych do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Zakład Karny w Malborku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wznowił współpracę z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”

Memoriał Tomasza Mielko, to Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków organizowany przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Pokonaj dystans 5 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie w terminie 10.10.2021-15.10.2021.

W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbyły się ćwiczenia obronne, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dzięki czemu funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności w nagłej sytuacji kryzysowej.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

W dniu 07. 10. 2021r. w starogardzkim Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie. Naszą jednostkę reprezentował Kierownik Działu Penitencjarnego oraz psycholodzy z Działu Terapeutycznego oraz Penitencjarnego. Wizyta ukierunkowana była na wymianę doświadczeń w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej w warunkach wolnościowych oraz jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu kolejny raz włączyli się w działania pomocowe na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej