Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego - Martyna Wojciechowska.

Bydgoskie obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godz. 15.30 uroczystą mszą święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju.

Nocny półmaraton

27.07.2018

W Kaliszu odbył się I Ogólnopolski Półmaraton o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej z udziałem zawodników z okręgu bydgoskiego.

Wakacje z PO WERem

23.07.2018

Czerwiec to miesiąc, w którym dla wielu zaczyna się upragniony czas wakacji… ale nie dla uczestników kursów realizowanych w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

11.07.2018 roku z inicjatywy Pełnomocnika Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych Aleksandry Poeplau w Zakładzie Karnym w Potulicach odbyła się wizyta studyjna Kujawsko-Pomorskiej Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Prawdziwe tłumy 5 lipca pożegnały Ś. P. Irenę Szewińską na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej