29 marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku wzięli udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.

Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego umożliwiła Komisji Penitencjarnej działającej na terenie jednostek penitencjarnych udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy. Nadzór nad procedowaniem w/w spraw sprawuje Sąd Penitencjarny.

27 marca br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia przeprowadzili inspektorzy ITD, którzy podzielił się wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami służbowymi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie uczestniczyli w Drzwiach Otwartych zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie spotkali się z potencjalnymi przyszłymi uczniami sępoleńskich klas mundurowych podczas drzwi otwartych.

Nowy kontrahent

24.03.2023

Mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Wojciech Mucha - komplementariusz firmy Nitex S.K.A podpisali umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej