Funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem, ale potrafią także pomagać i dzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew.

13 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyło się zgrupowanie szkoleniowe pocztów sztandarowych OISW w Bydgoszczy, OSSW w Suchej oraz jednostek penitencjarnych podległych okręgowi bydgoskiemu.

Współpracując z Domem Pomocy Społecznej Ostoja funkcjonariusze Służby Więziennej angażują osadzonych w życie jego podopiecznych. Angażując skazanych w pomaganie uwrażliwiają ich na potrzeby innych oraz inspirują do aktywności.

Spotkanie z funkcjonariuszkami tczewskiej Komendy Powiatowej Policji było kulminacyjnym momentem realizacji programu resocjalizacji „PROSTA DROGA – STOP Promilom”.

W dniach 10 - 11 czerwca br. w Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie OSSW w Suchej odbyła się narada kadry zarządzającej okręgu bydgoskiego oraz funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz ewidencji z Sędziami Penitencjarnymi Sądu Okręgowego w Gdańsku, VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Po raz pierwszy w tegorocznym Festynie z okazji obchodów Dnia Dziecka organizowanym przez starogardzkie służby mundurowe wziął udział Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej