Codziennie tysiące osadzonych opuszcza mury zakładów karnych i aresztów śledczych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu Dziękuje Darczyńcy ZK Inowrocław, OZ Toruń za darowiznę na rzecz bezdomnych zwierząt.”

Z inicjatywy funkcjonariuszy działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu 13 lipca br. odbyło się kolejne terapeutyczne „spotkanie rodzinne”.

11 lipca 2019 roku pod patronatem honorowym Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego, w których uczestniczył płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

10 lipca Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu zorganizowało zbiórkę honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. Udział w niej wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym w Potulicach zakończyła się kolejna edycja programu resocjalizacji sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej seniorów pn. „Bilans – trzecia pora roku”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej