22 Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej zgromadziła na Jasnej Górze w sobotę,13 października ponad tysiąc funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników, rodziny, kapelanów Służby Więziennej a także kompanię honorowa.

4 października w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Debata Olimpijska.

W bieżącym roku szkolnym kolejna liczna grupa uczniów zasiliła szeregi techników mundurowych funkcjonujących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, z którym Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy ściśle współpracuje na mocy podpisanego w 2015 roku porozumienia.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy od kilku tygodni trwają prace remontowe.

15.09.2018 r. o godzinie 11:00 w dwunastu miastach Polski odbył się 4 Bieg Charytatywny, którego celem było zebranie środków finansowych na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jako jedyna jednostka penitencjarna w województwie kujawsko-pomorskim znalazł się wśród 140 instytucji wyróżnionych przez Marszałka certyfikatem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej