Czapki od serca

05.10.2022

Zaangażowanie Aresztu Śledczego w Gdańsku w pomaganie nie maleje. Dowodem tego jest udział w kolejnym projekcie Fundacji Ronalda McDonalda. To kontynuacja programu readaptacji „Czapka od serca”, dzięki któremu już wcześniej mundurowi wspomagali akcje charytatywne.

4 października br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim. Na ręce pracowników przekazano karmę oraz inne produkty zebrane dla ich podopiecznych. Data tego przedsięwzięcia nie była przypadkowa - wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego oraz koszalińskiego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu bydgoskiego wzięli udział w konferencji pt. "Pomoc, profilaktyka i resocjalizacja w niepełnosprawnościach, chorobach przewlekłych i starość w środowisku otwartym i zamkniętym".

Kolejne miejsca pracy dla skazanych.

Od dziś w służbie Dozoru Elektronicznego jeździ nowy pojazd. Zmiana poprzedniego, wysłużonego samochodu była koniecznością. Funkcjonariusze Działu Dozoru Elektronicznego mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje zadania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej