Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-120 Wołów, oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną o powierzchni 192,08 m2 (z możliwością zwiększenia powierzchni) przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej…

W dniu 14.03.2023r. o godz. 11:00 odbyło się uroczyste objęcie obowiązków Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku - został nim ppłk Sebastian Kopczak

W ostatnim okresie w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyły się kolejne wizyty uczniów szkół średnich.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie oraz ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. w Dzierżoniowie na terenie aresztu zatrudniono skazanych.

W dniach 15 – 16.03.2023 roku przyszli absolwenci dwóch szkół średnich z powiatu lubańskiego wzięli udział w wizycie edukacyjnej, która miała miejsce na terenie Zakładu Karnego w Zarębie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej