W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności.

21 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim po raz kolejny udaremnili próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na tzw. wrzutkę.

W ostatnich dniach aktyw kulturalno-oświatowy, pod opieką wychowawcy głubczyckiej jednostki penitencjarnej, przygotował dla osób pozbawionych wolności zajęcia o tematyce patriotyczno-historycznej

Wrzesień przepełniony jest wydarzeniami, które odcisnęły piętno na kartach historii Naszej Ojczyzny. 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków, w tym oficerów, policjantów i prawników, a masowe wywózki na Syberię objęły około milion 350 tysięcy naszych rodaków.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu chętnie włączają się w inicjatywy kulturalno – oświatowe i profilaktyczne, organizowane w naszym regionie. W ostatnim okresie czasu uczestniczyli w kierowanym do młodzieży festynie w miejscowości Puszyna oraz w pikniku organizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w kompleksie pałacowo – parkowym w Kopicach.

Z podziałem na role, dla swoich bliskich, przez radiowęzeł - w różny sposób osadzeni z jednostek dołączyli do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą zaproponowaną przez Parę Prezydencką była Balladyna Juliusza Słowackiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej