Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

14 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Cyprian Bas przekazał na ręce Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomir Plisa sprzęt składający się na kompleksowy system łączności bezprzewodowej.

Dnia 1 kwietnia - to nie żart, jako efekt pracy koła dziennikarskiego, działającego pod opieka wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, ukazała się pierwsza w historii opolskiego zakładu karnego gazetka więzienna NIEREGULARNIK.

W związku z Ogólnopolską Akcją Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych "SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI" - w dniu 16 marca 2021 roku przed Urzędem Miasta w Opolu Lubelskim stanął specjalny ambulans do poboru krwi.

Funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Zamościu nie są obce problemy bezdomnych zwierząt. Postanowili więc po raz kolejny przeprowadzić zbiórkę żywności i innych artykułów dla czworonogów z zamojskiego schroniska.

Pomagać można na różne sposoby. Zakład Karny we Włodawie przekazał rękodzieła wykonane przez osadzonych w celach charytatywnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej