Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomagamy Zuzi

17.07.2018

Zarząd Terenowy NSZZFiPW oraz Kierownictwo Jednostki zorganizowało dobrowolną zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla Zuzanny Urbaniak chorej na dziecięce porażenie mózgowe.

W dniu 12.07.2018 roku odbyło się spotkanie dla osadzonych z Panem dr Andrzejem Rybakiem, kierownikiem Centrum Wiedzy o Regionie, autorem książki „Stalag 319, który poprowadził prelekcje na temat łamania praw człowieka.

wyposażenie w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie, elektroniczne kompleksowe systemy zabezpieczeń zakładów karnych i aresztów śledczych to tylko nieliczne dobrodziejstwa ustawy modernizacyjnej.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów”, poza mury z zamojskiej jednostki penitencjarnej, wychodzi do pracy coraz więcej osadzonych pracujących odpłatnie.

CZAS z PO WEREM

10.07.2018

Przez niespełna 2 lata realizacji projektu w ramach PO WER 2014 – 2020 ponad 500 osób osadzonych z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego zostało zatrudnionych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej