Podejmujemy działania uświadamiające osadzonym potrzebę odrzucenia agresywnych postaw.

W Bibliotece Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński starszy psycholog Działu Penitencjarnego przeprowadził szkolenie dla studentów pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa z zakresu pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie.

W dniu 16 stycznia 2019r. w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dyrektora włodawskiej jednostki penitencjarnej.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie.

Koncert kolęd

11.01.2019

Wyjątkowy czas Bożego Narodzenia sprzyja codziennym refleksjom i tęsknocie za bliskimi. Śpiewanie kolęd w naszej kulturze wśród rodziny i najbliższych jest zwyczajem stwarzającym magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą radość.

"Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka". Roman Dmowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej