Zgodnie z tradycją panującą w Kościele katolickim okres pomiędzy nocą z 24 na 25 grudnia aż do Święta Ofiarowania Pańskiego, tj. do 2 lutego, jest czasem, w którym śpiewane są kolędy.

W 2020 roku w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zrealizowane zostały cztery szkolenia dla osadzonych: Kucharz, Nowoczesne Wykończenie Wnętrz...

Pomimo trudów i ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyły się dwa turniej sportowe dla osadzonych w bialskiej jednostce penitencjarnej.W ostatnich dniach na terenie jednostki penitencjarnej w Białej Podlaskiej zakończyły się zmagania o Puchar Dyrektora w dwóch realizowanych w tym samym czasie turniejach.

Zakład Karny w Chełmie w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” przyłączył się do inicjatywy pod nazwą #Orszak.

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo o zatrudnieniu docelowo 10 skazanych.

O tym jak bardzo istotna jest więź ojca z dzieckiem chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Niezależnie od tego czy rodzina funkcjonuje jako środowisko zdrowe, wyznające obowiązujące wartości moralne, czy też wykazuje pewne cechy dysfunkcyjne – kształtuje osobowość dziecka, jego postawę, wyznawany system wartości, wyznacza jego koleje losu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej