4.12.2023 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu podpisał umowę z nowym kontrahentem, na mocy której kolejna grupa osób pozbawionych wolności zostanie skierowana do odpłatnych prac poza terenem jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali zebrane nakrętki plastikowe na rzecz ciężko chorego Szymonka z Wiślicy.

Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

30 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej, Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie płk Krzysztof Sojka podpisał umowę z Firmą TAKONI Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Umowa jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych w ramach Programu „Praca dla więźniów”.

Po raz kolejny w tym roku sosnowieccy funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z młodzieżą - tym razem w ramach programu profilaktyki przestępczości wśród nieletnich.

Wczesnym rankiem 24 listopada 2023 r. w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach ogłoszono alarm. Szczęśliwie to tylko element dwudniowych ćwiczeń obronnych o kryptonimie MGŁA 2023.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej