Służba kwatermistrzowska obok działu ewidencji, penitencjarnego, ochrony, czy służby zdrowia to jedna z kluczowych komórek organizacyjnych zapewniających prawidłowy przebieg służby. Działania realizowane przez funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego mają zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu w odpowiednich warunkach bytowych, a także odpowiednie warunki pracy wszystkim pracownikom naszej jednostki.

Pies specjalny jest wyjątkowym funkcjonariuszem Służby Więziennej. Pełni służbę każdego dnia tak samo jak każdy inny członek załogi. Ma swoje zadania, obowiązki i zakres pracy, które musi wykonać.

Zawsze gotowi

19.01.2022

Do jednych z wielu zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej należą ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Zadania te realizują nie tylko od godz. 7.00 do 15.00. Funkcjonariuszem Służby Więziennej jest się bowiem całą dobę. Dowód na to dał w minioną sobotę kierownik Działu Ewidencji – mjr Marek Hanke. Choć jak sam skromnie mówi „zrobił tylko to, co do niego należało”.

Nieudany przemyt

18.01.2022

Kolejny już raz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich zachowali pełną czujność. Niespełna kilka tygodni temu ujawnili niedozwolone przedmioty ukryte w paczce przesłanej dla osadzonego. W styczniu osoba ubiegająca się o widzenie próbowała wnieść nielegalnie telefony komórkowe, a w zeszły weekend u innego odwiedzającego funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu po raz kolejny nie zawiedli i pokazali, że pomaganie mają we krwi.

Funkcjonariusze raciborskiej jednostki penitencjarnej zaangażowali osadzonych do pomocy rodzinie w Krzanowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej