Bunt na terenie przywięziennej hali produkcyjnej, odbicie zakładnika oraz pożar samochodu na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu. Tak właśnie wyglądały czwartkowe ćwiczenia w raciborskiej jednostce.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyły się spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.

3 grudnia w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej błogosławionego ks. Jana Franciszka Machę, w 80.rocznicę śmierci poprzez zgilotynowanie w katowickim więzieniu w 1942r. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Ministra Michała Wosia oraz Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Abp. Wiktora Skworca.

Służba Więzienna realizuje kolejny kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

25 listopada 2022 r. Areszt Śledczy w Częstochowie odwiedzili uczniowie z VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie. Spotkanie miało na celu przedstawienie młodzieży specyfiki i zadań Służby Więziennej, a także zasad funkcjonowania tutejszej jednostki oraz zakresu czynności realizowanych  w poszczególnych pionach służby.

Do pomocy w organizacji Bożonarodzeniowego Jarmarku, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia na rynku w Raciborzu włączyli się funkcjonariusze i osadzeni z głubczyckiej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej