W odpowiedzi na prośbę dyrekcji I LO w Kętach uczniowie tej szkoły mieli dziś możliwość zapoznać się z pracą więzienników.

Senior w więzieniu

14.11.2019

W śląskich więzieniach przebywa obecnie 322 osadzonych powyżej 60-tego roku życia. To kolejna grupa skazanych, do których Służba Więzienna kieruje swoje oddziaływania. W Ogólnopolskim Dniu Seniora, obchodzonym 14 listopada, warto przyjrzeć się im bliżej.

W dniu 12.11.2019 r. z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie mjr Rafał Kaczmarczyk wspólnie z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Heleną Smolarz podpisał deklarację przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Cieszynie.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mysłowickiego Aresztu Śledczego i współpracy z KMP w Mysłowicach udało się ująć mężczyznę podejrzanego o obrót narkotykami.

Już w najbliższym czasie skazani będą brali udział w działaniach edukacyjno – informacyjnych z zakresu readaptacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu prowadzonych przy udziale pracowników MOPR w Piekarach Śląskich. Dyrektorzy aresztu i MOPR podpisali porozumienie o współpracy.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Cieszynie przed Świętem Niepodległości zostali skierowani do prac porządkowych w Cieszynie. Pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej porządkowali zaniedbane i najbardziej zaśmiecone tereny miasta.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej