,,@kademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień życia - wiosna możliwości” to autorski program readaptacji społecznej, który jest realizowany w zabrzańskiej jednostce. Podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców, psychologa oraz pracownika socjalnego i terapeutę osadzeni uczą się przełamywać stereotypy dotyczące starości, obsługiwać komputer, a także przekonują się, że starość to nie wiek, a  stan umysłu. Zdobyta wiedza i umiejętności mają zapobiegać ich...

I ty możesz zmienić swoje życie jeśli tylko zechcesz - z takim przesłaniem przyjechali do gliwickich osadzonych przedstawiciele fundacji SNAP.

Skazani będą nadal remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Porozumienie podpisane.

07.01.2019 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Bytomiu pomogli nieprzytomnej kobiecie.

„Serce zza krat” to akcja charytatywna, dzięki której chore dzieci otrzymują pomoc i wsparcie zza więziennego muru. Niedawno zakończyła się 8 już edycja akcji. Tym razem sześcioletnia Marysia, która walczy z glejakiem otrzymała pompę infuzyjną oraz inne świąteczne prezenty.

Dzięki zaangażowaniu kadry terapeutycznej pracującej ze skazanymi uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu wydaliśmy V edycję "Magicznych Bajeczek".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej