16 września 2019r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbyła się konferencja pn. „100 - lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.” Padły ważne słowa dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozbudowy jednostek penitencjarnych i rozszerzenia systemu dozoru elektronicznego.

15 września 2019 w Sosnowcu na placu katedralnym sosnowieckiej Katedry Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej byłym funkcjonariuszom, pracownikom i  kapelanom więziennym z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego – ofiarom represji i zbrodni sowieckich, niemieckich i okresu stalinowskiego.

Rok 2019r. jest obchodzony w Służbie Więziennej jako rok jubileuszowy, w związku ze 100 - leciem powołania formacji w II Rzeczypospolitej. Z tej okazji Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński organizuje konferencję, która ma stać się przyczynkiem do podsumowania stulecia działalności więziennictwa i refleksji nad jego stanem aktualnym.

Gdy w szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek, w bielskim OZ nowa grupa skazanych przystąpiła do  kursu zawodowego. Tym razem funkcjonariusze zorganizowali szkolenie, w efekcie którego wyszkoleni zostaną nowi elektrycy.

Jak co roku we wrześniu tysiące ludzi rozpoczyna edukację. 2 września 2019 nowy rok szkolny rozpoczął się również w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

W Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach zakończyła się, kolejna już – siódma edycja programu „Duluth”, opracowanego na bazie szkolenia przeprowadzonego przez Marka Prejznera – pracownika Polish American Association Chicago USA Partner Abuse Intervention Program zaproszonego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej