W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Osocze i krew oddana przez funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Szczecinie pomoże zmagającym się z COVID 19.

Dzięki pozytywnie zadanemu egzaminowi grono oficerów w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie powiększy się wkrótce o 19 funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej