Po raz kolejny Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie organizuje akcję honorowego krwiodawstwa skierowaną do służb mundurowych i mieszkańców gminy Olszanicy.

W najbliższą niedzielę rozpocznie się pierwsze po blisko półrocznej przerwie szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy. Jako pierwsi pojawią się w nim słuchacze kursu przygotowawczego dla specjalizacji pozachronnej.

Powrót ośrodka w Olszanicy w struktury Służby Więziennej do najłatwiejszych nie należy. Najpierw pandemią, a później wojna w sąsiedniej Ukrainie sprawiły, że działalność szkoleniowa została w znacznym stopniu ograniczona.

W ramach działań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lesku na rzecz obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj uciekając przed wojną funkcjonariusze funkcjonariusze spotkali się z uchodźcami przebywającymi w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy. Spotkanie odbyło się w ramach wojewódzkich działań profilaktycznych pn. „Otwarci i odpowiedzialni”.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Corocznie na terenie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie. Po raz pierwszy od blisko trzech lat wspomniane obchody miały uroczysty charakter.

Od 2011 roku w dniu 8 lutego obchodzone na terenie całego kraju jest Święto Służby Więziennej. We wszystkich jednostkach jest to czas nadawania awansów oraz odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej