Dnia 23 marca br. odbyła się kolejna edycja programu „Jak szukać pracy”

Dnia 20 marca br. w tutejszej jednostce odbyło się spotkanie klasy maturalnej z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu z funkcjonariuszami aresztu śledczego.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. „Ojciec Niezłomny”.

Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczął się program readaptacji społecznej z zakresu muzykoterapii

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej