W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021r. widzenia w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. Osoby, które zostały zapisane na widzenia w dniach 27 oraz 28 listopada 2021 roku, zostaną wpuszczone.

Komunikat

24.11.2021

W związku z wprowadzanymi zmianami struktury organizacyjnej i przekształcaniu niektórych zakładów karnych w oddziały zewnętrzne, informujemy, że z dniem 30 listopada znosi się Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fiołkowej 38. Mienie ruchome Zakładu z dniem 1 grudnia 2021 roku staje się mieniem ruchomym Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu jest pierwszą jednostką na Dolnym Śląsku, która przeprowadziła procedurę połączoną z pobieraniem odcisków palców.

Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu wzięli udział w akcji sadzenia drzew miododajnych.

Zakład karny nr 2 we Wrocławiu stał się częścią pilotażowego projektu transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu w organizmie (TMSA).

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu kolejny raz dumnie reprezentowali formację Służby Więziennej potencjalnym kandydatom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej