Zmniejszenie obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną pozwoliło na powrót do grupowych form oddziaływań.

O służbie w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie z uczniami szkół średnich.

O Służbie Więziennej jako atrakcyjnym pracodawcy rozmawiali Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie oraz kierujący OZ w Złotowie ppor. Piotr Nowak.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem wzięli udział w uroczystościach w Człuchowie, Szczecinku oraz Czarnem.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Wielokrotnie udowadnialiśmy, że nie jesteśmy głusi na apele o pomoc potrzebującym. Tym razem przyłączyliśmy się do wsparcia Filipa Pawełka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej