Skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu godnie upamiętnili Narodowe Święto Niepodległości.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego uporządkowali pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej a także miejsca pamięci walczących o wolną Polskę na starym cmentarzu oraz zamordowanych na Zamojskiej Rotundzie.

W dniu 24.10.2019 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu oraz w Oddziale Zewnętrznym odbyły się mityngi spikerskie prowadzone przez gości z AA Regionu Warszawa i AA Regionu Radom oraz członków AA Intergrupy Zamojskiej.

Kopia Całunu Turyńskiego, namacalnego dowodu cierpienia Jezusa Chrystusa, zawitała do OZ ZK w Zamościu.

Podobnie jak w ubiegłych latach skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu włączyli się w międzynarodową akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”.

17 września 2019 r. w Zamościu odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrojnej napaści sowieckiej na Polskę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej