Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Z dniem 12 lipca 2021 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu powołany został por. Piotr Grabczak.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

W Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, w zamojskiej jednostce penitencjarnej przeprowadzono oddziaływania mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy historyczno-patriotycznej.

Dzień dziecka to szczególny czas, w którym uświadamiamy sobie, jak bardzo relacja z dziećmi ubogaca nasze dorosłe życie. Świętując ten dzień, w którym króluje beztroska, spontaniczna radość i dziecięcy śmiech, chcemy pamiętać szczególnie o podopiecznych okolicznych Domów Dziecka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej