26 lipca 2019 r. zakończyło się szkolenie w zawodzie brukarza realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

16 maja 2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu odbyły się zajęcia terenowe dla studentów trzeciego roku socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z przedmiotu DIAGNOZA PRZESTĘPCZOŚCI.

W dniu 28 czerwca 2018 r. już po raz dwunasty odbył się Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny. Organizatorami festiwalu byli: Wójt Gminy Kodeń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu.

W dniu 24 czerwca 2018 r. na boisku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się jubileuszowy XXV Memoriał Stanisława Seheniuka.

Dnia 16 czerwca 2018 r. odbyła się VII Pielgrzymka Leśników i Myśliwych Podlasia wraz z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia.

Zakład Green Office Ecologic Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Łomazach od piętnastu miesięcy zatrudnia odpłatnie skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Na rzecz tego kontrahenta pracuje obecnie 37 skazanych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej