Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa wręczył wyróżnienia funkcjonariuszom działu dozoru elektronicznego częstochowskiej jednostki penitencjarnej gratulując jednocześnie profesjonalizmu, odwagi i determinacji.

1 września 1939 roku, Niemcy dokonali inwazji na Polskę. 83 lata temu pierwsze bomby niemieckie spadły o godzinie 4:40 na szpital w Wieluniu, a pięć minut później, o godzinie 4:45 niemiecki pancernik „Schleswing-Holstein” rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.

25 lipca 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wspólnie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Zakładu Pogrzebowego uczestniczyli w akcji profilaktycznej ”NA RATUNEK ŻYCIU” w związku z DNIEM BEZPIECZNEGO KIEROWCY. 25 lipca wspominamy również św. Krzysztofa, który jest patronem kierowców.

14 czerwca corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych, 30 czerwca 2022 r. w częstochowskim areszcie odbyło się spotkanie z Sylwią Góra, pracownicą Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

29 czerwca 2022 r. Areszt Śledczy w Częstochowie odwiedzili aplikanci I roku aplikacji adwokackiej w okręgu częstochowskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej