Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

27 listopada 2021 r. w lublinieckiej dzielnicy Kokotek odbyła się 18. edycja Maratonu Komandosa organizowanego przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec.

W grudniu b.r. zorganizowano kilkudniowe szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Częstochowie wszystkich pionów służby.

Konsekwencje pobytu w izolacji penitencjarnej odczuwają nie tylko osadzeni, ale także ich rodziny. Rodzic przebywający w izolacji penitencjarnej nie realizuje podstawowych funkcji wychowawczych w stosunku do swoich dzieci. Długotrwała rozłąka osłabia także więzi małżeńskie. Z drugiej strony, to właśnie rozłąka z bliskimi często uświadamia osadzonym, co tak naprawdę jest w życiu ważne.

„Szlachetna Paczka” to projekt realizowany od 2001 roku. Łączy biednych i bogatych - w ciągu jednego weekendu mnoży cuda. Pomaga mądrze, poszukuje dobrych praktyk i je rozpowszechnia. Edukuje darczyńców, wolontariuszy i potrzebujących pokazując to, co mają w sobie najlepsze.

Jednym z zadań, Służby Więziennej jest przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu. Odbywa się to między innymi poprzez naukę i pracę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej