Komunikat

07.08.2020

Na podstawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, a także w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2020 r., mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wprowadzeniem na terenie Polski...

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Kurs zawodowy p.n. „Kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową” jest kolejnym szkoleniem, które rozpoczęło się po pandemii w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Po okresie pandemii wracamy do normalności. 8 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu rozpoczął się kurs „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej