Pandemia wymusza na naszym społeczeństwie nowe rozwiązania. Niektóre czynności wykonujemy w inny sposób niż do tej pory. Życie jednak toczy się dalej. Również w Zakładach Karnych reżim sanitarny spowodował zmiany. Przykładem dostosowania służby do „nowej rzeczywistości” są np. e-wokandy.

Komunikat

15.09.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Oddział Zewnętrzny w Toruniu włączył się w akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tym roku podczas „Narodowego czytania” wspólnie czytano fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Sierpień w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu upływa pod znakiem abstynencji. Podczas gdy jedni w izolacji więziennej widzą karę i nieszczęście, dla innych może to być początek nowej, trzeźwej drogi. Tych, którzy chcą zacząć trzeźwe życie wspiera „ALA”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej