W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego przekazali maseczki wielokrotnego użytku dzieciom z Domów Dziecka „Młody Las” w Toruniu.

Komunikat

20.05.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Tym razem z powodu stanu epidemii majowe święta nie będą obchodzone tradycyjnie. Delegacje służb i instytucji nie przejdą w patriotycznych manifestacjach. Nie oznacza to jednak, że Oddział Zewnętrzny w Toruniu nie pamięta o tych jakże ważnych dla polaków dniach.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowa w pracy w toruńskim oddziale Zewnętrznym na co dzień jest niezbędnym warunkiem pełnienia służby. W czasie epidemii środki ostrożności i bezpieczeństwa są szczególnie ważne, a ich stosowanie przybrało niecodzienny wymiar.

Trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej