W ramach programu rządowego „Praca dla więźniów” ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych z właścicielem firmy "Prodar" z Bydgoszczy – Adrianem Pawłowskim-Ginther.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie na kilka dni w roku zamieniają mundur na skórzaną kurtkę i kask, by ruszyć w nieznane...

W październiku 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia placówki, w których uczestniczył kpt. Waldemar Nowak - Zastępca Dyrektora ZK w Bydgoszczy-Fordonie.

Zatrudnienie skazanych na rzecz społeczności lokalnej

W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych i terapeutycznych uwzględnia się w szczególności wymagające korekty deficyty, które stanowiły przyczyny popełnionych przestępstw.

W dniu 19.07.2019 r. ppłk Marcin Klimczyk - Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z Gminą Sicienko reprezentowaną przez Pana Piotr Chudzyńskiego - Wójta Gminy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej