Cyklicznie na terenie Oddziału Zewnętrznego prowadzone są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego typu szkolenia w głównej mierze mają na celu zwiększenie świadomości funkcjonariuszy, a także przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W swojej codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie kładą duży nacisk na działania proekologiczne. Dzięki tak prowadzonym oddziaływaniom skazani segregują odpady, poznają zachowania chroniące przyrodę, zbierają nakrętki, czy zużyte baterie. Skutkuje to pogłębieniem i upowszechnieniem wiedzy ekologicznej, a także kształtowaniu postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Na pomysł nietypowego zakończenia wakacji dla dzieci wpadli funkcjonariusze z bydgoskiego aresztu przy wsparciu Zarządu Okręgowego NSZZFIPW w Bydgoszczy, Zarządu Terenowego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnetrznego w Bydgoszczy-Fordonie.

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego i koszalińskiego.

Załoga Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Terenowego NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zarządu Okręgowego NSZZFiPW zorganizowała piknik z okazji Dzień Dziecka, który odbył się w Myślęcinku.

Trzy epizody były przedmiotem ćwiczeń ochronnych zorganizowanych przy udziale Straży Pożarnej i Policji na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej