Funkcjonariusze działu ochrony Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego na teren jednostki organizacyjnej.

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

KOMUNIKAT

16.11.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie trwa kolejny kurs zawodowy „KUCHARZ”.

26 października zakończono kolejny kurs z cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego POWER 201-2020, do którego zakwalifikowanych zostało 13 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, którzy w nieodległym czasie kończą odbywanie kary pozbawienia wolności.

KOMUNIKAT

16.10.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także z uwagi na fakt, iż teren, w którym znajdują się Zakład Karny w Bydgoszcz-Fordonie...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej