Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie wziął udział w spotkaniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się wystawa pt. "Kobiety w Auschwitz".

Powstała nowa uczelnia Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W dniu 16.04.2019 r. odbyły się XVI Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w piłce siatkowej o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie delegował mjr. Waldemara Zająca do czasowego pełnienia służby na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu.

W dniach 11-12 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej