W dniu dzisiejszym grupa 11 skazanych tutejszej jednostki penitencjarnej uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącym zakładania własnej działalności gospodarczej w wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie wzięli udział w Biegu przełajowym Służb Mundurowych i sympatyków- X Memoriał Tomasza Mielko.

Funkcjonariusze Działu Dozoru Elektronicznego Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu z samoobrony.

Funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w II Mistrzostwach Służby Więziennej w Biegu Przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości.

Stu siedemdziesięciu czterech osadzonych rozpoczęło nauczanie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie.

Wizyta Dyrektora miała na celu ocenę stopnia zaawansowania prac, które prowadzone są na terenie jednostki. Ponadto Panu Dyrektorowi zaprezentowano oddziały mieszkalne, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie oraz halę produkcyjną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej