Realizacja zajęć pt. „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji” to stały element prowadzonych oddziaływań na terenie Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi.

Pierwsza pomoc

18.05.2022

Pierwsza pomoc jest niezbędną nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych coraz więcej skazanych znajduje zatrudnienie w ramach „Programu Praca dla Więźniów"

Dla skazanych, którzy aktywnie uczestniczą w prawosławnym życiu religijnym, zorganizowana została uroczysta msza. Inicjatorem był Wiaczesław Janiel - kapelan prawosławny w naszej jednostce penitencjarnej.

„Czy Żydzi byli, ginąc, bardziej samotni niż inni ginący? Byli — chociaż jest to stwierdzenie spoza ludzkiego rozeznania. Czy można im było w tej samotności pomóc? Z pewnością tak, ale tylko niewielu i w bardzo ograniczonej mierze. Nie brakowało ludzi, którzy próbowali to robić”. – Władysław Bartoszewski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej