Służba Więzienna prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich, tym samym minimalizując konflikty z prawem wśród młodych osób.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Placówce Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznej w Goździkowie.

Czas Świąt Bożego Narodzenia w więzieniach to okres szczególny. Osadzeni w miarę możliwości starają się, aby świąteczny nastrój zapanował także w miejscu, w którym odbywają karę.

„Jechałem samochodem, za szybko, zabiłem dwie osoby...” tak rozpoczął swoją opowieść o trafieniu do więzienia jeden z osadzonych z Oddziału Zewnętrznego AŚ w Radomiu.

ART to oparta o naukowe postawy interwencja poznawczo-behawioralna, której celem jest zmiana zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

Czy można pomagać zza krat więzienia? Oczywiście, że tak! Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu zainicjowali zbiórkę plastikowych nakrętek dla chorej na nowotwór dziewczynki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej