W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu skazani zapoznali się z wystawą S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz

6 maja 2019r w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu rozpoczął się kolejny kurs zawodowy w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach PO WER

Zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem ZK

Do 23 marca 2019r. trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej.

W Oddziale Zewnętrznym w sali widzeń odbywa się wystawa prac skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej