Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja u stóp Pomnika Wdzięczności Wojsku Polskiemu w Nakle nad Notecią delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Potulicach i Oddziału Zewnętrznego złożyła symboliczną wiązankę kwiatów.

W Oddziale Zewnętrznym w Potulicach trwają intensywne prace budowlane.

Komunikat

28.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

22 kwietnia 2021 roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego przybliżali osadzonym najważniejsze informacje dotyczące tego dnia, kształtując tym samym postawy ekologiczne wśród skazanych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, ten dzień wyglądał inaczej i skupiał się wokół omawiania zagadnień proekologicznych bez aktywnego uczestnictwa w "porządkowaniu naszej planety".

Komunikat

08.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej