Rok 2019 był dla funkcjonariuszy potulickiej jednostki bardzo pracowity. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w ramach oddziaływań penitencjarnych zostali objęci zatrudnieniem, brali udział w programach resocjalizacji oraz uczestniczyli w szkoleniach kursowych.

Sportowe sukcesy

17.12.2019

14 grudnia 2019 roku odbyła się V Halowa Olimpiada Lekkoatletyczna skazanych z okręgu bydgoskiego zorganizowana przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Bractwa Więziennego Samarytania.

Oddział Zewnętrzny w Potulicach włączył się do działań na rzecz promocji mediacji oraz propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był w dniu 17 października 2019 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonariusze naszej formacji umożliwili skazanym z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach aktywnie włączyć się w akcję "Sprzątania Świata".

Lekcja historii

22.08.2019

Powstanie Warszawskie to nie tylko rocznica wybuchu powstania, ale świadome pielęgnowanie pamięci o bohaterach i historii patriotycznego zrywu narodu polskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej