10 września 2020 r. odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczno – edukacyjne realizowane online w ramach kampanii społecznej "Raz, dwa, trzy...zginiesz Ty!" współrealizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W ramach projektu pn.: ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków POWER 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Popowie na przełomie sierpnia i września 2020 roku odbył się kurs przyuczający do zawodu kucharza.

W ramach programu resocjalizacji realizowanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie szyją maseczki ochronne.

Służba Więzienna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

10 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach kampanii "Raz, dwa, trzy...zginiesz Ty!" współrealizowanej przez Służbę Więzienną, w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uczestniczył sprawca wypadku śmiertelnego, odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej