19 stycznia 2022 roku 19 skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie rozpoczęło zatrudnienie odpłatne w TI Poland Sp. z.o.o. w Wyszkowie na stanowisku operator maszyn i urządzeń, przy produkcji części samochodowych.

Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział  w programie “Trzeźwe życie” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych.

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie zrealizowany został program resocjalizacji skierowany do sprawców i ofiar przemocy domowej.

KOMUNIKAT

26.11.2021

STOP DOPALACZOM – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej