Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie po raz kolejny aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Popowie przy współpracy ze szkoleniowcem i certyfikowanym instruktoema terapii uzależnień - Jackiem Znamierowskim przeprowadziła program resocjalizacji “Każdy ma to na co się odważy” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Z związku z Dniem Ojca karda Oddziału Zewnętrznego w Popowie zrealizowała program readaptacji społecznej skazanych sprzyjający integracji rodziny - przełamujący bariery „Ojciec – Mur – Dziecko” który ma na celu zacieśnienie i odbudowę więzi rodzinnych poprzez uświadomienie systemu wartości i odpowiedzialność za rodzinę. Wzbudzenie u skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności wartości jaką jest rodzina,...

Tolerancja

06.05.2022

Zasada tolerancji wyraża się w twierdzeniu, że obowiązkiem moralnym każdej jednostki i grupy jest odnosić się pozytywnie do cudzych upodobań, poglądów i czynów na podstawie uznawania i szanowania uprawnień ludzi do swobodnego propagowania swych poglądów i upodobań i do postępowania zgodnie z nimi.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie zakończyli realizację programu resocjalizacji „Kultura i pamięć” w którym uczestniczyli skazani mężczyźni pierwszy raz odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej